WORD VRIEND VAN HET TEXTIELMUSEUM

Stichting Vrienden van TextielMuseum

Draag je het museum een warm hart toe, wil je het museum ondersteunen, het gedachtengoed van het museum uitdragen en medebelangstellenden ontmoeten? Word dan Vriend van het TextielMuseum.

Vrienden van het TextielMuseum zijn de ambassadeurs van ons museum. Met jouw actieve betrokkenheid breng je in eigen kring enthousiasme voor het museum over en daar profiteert het TextielMuseum natuurlijk van! En, als Vriend van het TextielMuseum heb je een streepje voor.

 

Doel Stichting Vrienden van TextielMuseum

Stichting Vrienden van het TextielMuseum, opgericht in 1982, stelt zich ten doel het TextielMuseum met raad en daad te ondersteunen bij de realisatie van zijn doelstellingen en activiteiten. Zij is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen van het museum. Zo ondersteunt de stichting het museum in zijn ambitie uit te groeien tot hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van textiel op nationaal en internationaal niveau. De ruim 400 vrienden van de stichting dragen het TextielMuseum een warm hart toe, hebben affiniteit met textiel of zijn zelf werkzaam (geweest) in de textielbranche.

De ondersteuning aan het TextielMuseum bestaat uit financiële bijdragen aan onder meer renovatie- en restauratieprojecten, aankopen voor het TextielLab en de collectie en het bieden van een podium aan jonge ontwerpers.

Lees meer

 

Activiteiten

Daarnaast organiseert het Stichtingsbestuur voor geïnteresseerde vrienden een klein aantal activiteiten zoals de jaarlijkse Vriendendag. Voor 2024 kunt u 23 maart in uw agenda zetten.

Alle vriendenactiviteiten

 

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van het TextielMuseum bestaat uit de volgende personen:

  • Charles Boissevain – Voorzitter
  • Monique Peeters-Verhaegh – Penningmeester
  • Esther Nagtegaal – Secretaris
  • Mayke Brouwers – Secretariaat
  • Helly Coppens – Public relations
  • Jan-Willem Bloemen – Activiteiten

V.l.n.r. Charles Boissevain, Helly Coppens, Mayke Brouwers, Monique Peeters-Verhaegh, Esther Nagtegaal en Jan Willem Bloemen. Foto: Josefina Eikenaar.

 

Word ook Vriend

Wil je ook Vriend van het TextielMuseum worden? Dat kan, graag zelfs! Kijk naar de mogelijkheden, vul het aanmeldformulier in en verstuur.

Word Vriend

 

ANBI

De Stichting Vrienden van het TextielMuseum staat bij de Belastingdienst ingeschreven als een culturele algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI).

Lees meer