Over het TextielMuseum

Over het TextielMuseum

Het TextielMuseum komt, ondanks de steun van eigen organisatie, tot stand dankzij een groot aantal partners en sponsoren. Een bezoek aan het museum is voor iedereen toegankelijk. Het museum kent wel een aantal huisregels. Meer informatie over het museum is te vinden via de volgende links:

Bidbook
Organisatie
Medewerkers TextielMuseum
Sponsors en partners
Jaarverslagen
Huisregels
Service