ANBI

ANBI

De Stichting Vrienden van het TextielMuseum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam
Stichting Vrienden van het TextielMuseum

Fiscale nummer (RSIN)
8167.07.054

Contactgegevens
Postbus 4265
5046 GN  Tilburg
vrienden.textielmuseum@gmail.com

Bestuurssamenstelling
Zie de pagina Bestuur

Beleidsplan en doelstelling
Bekijk het beleidsplan met de doelstelling

Financiële verantwoording
Jaarverslag 2017 - 2016 - 2015 - 2014 -  2013

Beloningsbeleid zoals vermeld in de statuten
Bekijk het beloningsbeleid

Activiteiten Stichting
Bekijk hier aan welke projecten de stichting een bijdrage heeft geleverd.


Uw gift om te bouwen aan de toekomst van het TextielMuseum
Met de invoering van de Geefwet mag uw gift aan een culturele instelling (ANBI) met extra voordeel afgetrokken worden van de belasting.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (bedrijven). Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, dient u als donateur en de Stichting Vrienden van het TextielMuseum, de ANBI, de gift vast te leggen in een overeenkomst.
 
Deze overeenkomst treft u aan op de website van de Belastingdienstde via de link:

De overeenkomst kunt u toesturen naar het bovenvermelde postbusadres.
 
De Stichting is u zeer erkentelijk voor uw gift.