Hergebruik van wereldlijke textiel in de eredienst

Author
Ebeltje Hartkamp-Jonxis