De Textiel-detaillist : 2-wekelijks Anetek orgaan voor de textieldetailhandel, de woningtexiel en de kleermakarij

Publisher
Binnenlandse Pers
Format
39 cm
Material
tijdschrift
Shelf
tijdschrift
Keyword general
tijdschrift
Keyword spatial
Amsterdam