Verslag Vakgroep brei-, tricot-, kousen- en sokkenindustrie

Location of publication
Utrecht
Format
25 cm
Material
tijdschrift
Shelf
tijdschrift
Keyword general
tijdschrift
Keyword person
tricot- Vakgroep brei-
Keyword spatial
Utrecht