Oorlog en vrede : linnendamast geweven naar aanleiding van de Spaanse successieoorlog en de vrede van Utrecht

Author
Ebeltje Hartkamp-Jonxis
Year of publication
2013
Material
boek
Keyword general
damast, gelegenheidsdamast, oorlog