Historische verfstoffen : Hoofdstuk XII: De Granaatappel

Author
Jantine Koobs
Pages
8-11
Material
artikel
Shelf
doc. map : Natuurlijke verfstof
Keyword general
natuurlijke kleurstof, verfstof