Historische verfstoffen. Hoofdstuk IX: Het Sporkenhout

Author
Jantine Koobs
Pages
40-42
Material
artikel
Shelf
doc. map : Natuurlijke verfstof
Keyword general
geschiedenis, natuurlijke kleurstof, verfstof