Sexe als sleutel tot succes? Vrouwen en de verkoop van textiel in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 1650-1800

Author
Daniella van den Heuvel, Laura van Aert
Year of publication
2007
Pages
7-32
Material
artikel
Shelf
tijdschrift
Keyword general
aanwinst 07/4, handel, vrouw