De ´slimme´ fabriekswever anno 1900 : sporen van een verloren verhaal