Medisch wetenschappelijk onderzoek in relatie tot bedrijfs- en personeelsbelang : arbeidsdermatologische problemen in de handdrukkerij van N.V. P.F. van Vlissingen en Co.'s Katoenfabrieken te Helmond in de jaren '50 van deze eeuw

Author
K.E. Malten
Year of publication
1989
Pages
122-139
Material
artikel
Keyword general
arbeidsomstandigheden, gezondheid, handdruk, katoendruk
Keyword person
Vlisco (Helmond)