Word Vriend van het TextielMuseum

Meld je aan als Vriend

Dessinateur

Jaarbijdrage

€ 290 voor twee passen op naam op hetzelfde adres

De voordelen

 • gratis toegang tot het TextielMuseum
 • 20% korting op in het museum vervaardigde artikelen, te koop in de TextielShop
 • uitnodiging voor het bijwonen van de Vriendendag
 • uitnodiging voor opening van tentoonstellingen
 • opgave voor de gratis digitale nieuwsbrief van het museum, waarin ook het bestuur met haar Vrienden communiceert. Heeft u zelf geen e-mailadres, vraag aan familie/vrienden of u de nieuwsbrief naar hun e-mailadres kunt laten sturen.
 • voorrang op het bijwonen van de Vriendendag. De voorrang geldt tot twee weken na het verzenden van de uitnodigingen
 • uitnodiging voor andere activiteiten van het TextielMuseum
 • uitnodiging voor de jaarlijkse museumborrel

Extra voordelen dessinateur tov wever:

 • uitnodiging om deel te nemen aan een speciaal jaarlijks event. Dat kan het bezoeken van een ander museum of een aan textiel gerelateerd bedrijf zijn.
 • éénmaal per jaar een uitnodiging voor een lunch of een diner in het museum met een textielontwerper, industrieel of andere toonaangevende persoonlijkheid uit de industrie.
 • indien gewenst, een vermelding in het museumjaarverslag.

Wilt u uw vriendschap met het museum graag verdiepen? Dan kunt u kiezen voor een vriendschap zoals SpinnerWever en zelfs als Fabrikant.

Het bestuur staat u graag bij in het maken van een voor u passende keuze. Neemt u gerust contact op indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft.
U kunt ons bereiken via [email protected]. Het bestuur neemt aansluitend contact met u op.

Word Vriend