Publicatie ZERO in het Kwadraat

De tentoonstelling ZERO in het kwadraat opent op 7 februari 2015 in het TextielMuseum. Het essay is van de hand van gastconservator Marga van Mechelen. Hierin gaat ze uitgebreid in op de midden jaren zeventig waarin er, net als nu, een hernieuwde belangstelling ontstond voor het werk van Schoonhoven en Peeters, en veel van de andere kunstenaars werk maakten dat nauw aansloot bij ZERO. Ook wordt aandacht besteed aan wat deze kunstenaars gezien hun achtergrond en opleiding in aanleg al gemeenschappelijk hadden.

Publicatie ZERO in het Kwadraat2019-07-26T07:31:48+02:00

Building with Textiles : boeken

Voor de voorbereiding van de tentoonstelling Building with Textiles, heeft de bibliothecaris nieuwe boeken over architectuur en textiel aangeschaft.

Building with Textiles : boeken2019-07-26T07:31:51+02:00

Sterke herinneringen aan AaBe

Dat AaBe een ‘sterk merk’ was, blijkt wel uit de vele verhalen die bij het TextielMuseum werden verteld tijdens de ‘Registratiedagen’. In het laatste weekend van november 2013 deed het TextielMuseum een oproep aan vooral Tilburgers om hun herinneringen aan deze fabriek te delen. Voorwerpen werden ingenomen en kregen een plaats in de tentoonstelling. Verhalen werden opgetekend en toegevoegd aan het digitale Geheugen van Tilburg.

Sterke herinneringen aan AaBe2019-07-26T08:08:09+02:00