Open Monumentendag 2017

Open Monumentendag 2017

Op zondag 10 september gunt het TextielMuseum zijn bezoekers een kijkje achter de schermen in het kader van de landelijke Open Monumentendag. Het centrale thema is ‘Boeren, burgers en buitenlui’ en het museum haakt daar met een uitgebreid programma graag op aan. Zo zijn er drie unieke rondleidingen samengesteld. De entree is vrij en ook de inloopworkshop is die dag kosteloos. In de bibliotheek van het museum worden drie bijzondere films getoond die een fantastisch beeld geven van het leven aan het begin van de twintigste eeuw. Daarnaast worden er twee lezingen gegeven waarbij Astrid de Beer je een kijkje geeft van hoe het leven er in de jaren ’20 en ’30 aan toe ging.

 

Het museum is vrij toegankelijk. Openingstijden op zondag 10 september: 12.00 tot 17.00 uur.

Rondleidingen (duur 0,5 uur)
Aanvang: 12.30, 13.15, 14.00, 14.45 en 15.30 uur.

Rondleiding TextielLab - Kijk mee over de schouder van een kunstenaar
Het TextielLab is het ‘kloppend hart’ van het museum, een proeftuin waar onderzoek en experiment hoog op de agenda staan. Dagelijks werken onze experts samen met designers en kunstenaars aan bijzondere textiele producten. Je wandelt langs de vele technieken: wevenbreienlaserenbordurentuften en passement.

Rondleiding Wollendekenfabriek
Een van de hoogtepunten van het TextielMuseum is de tentoonstelling 'De Wollendekenfabriek 1900-1940'. Er is een levendige sfeer nagebootst van een textielfabriek, zoals die in de periode van 1900 tot 1940 bestond. Hier kun je zelf ervaren hoe van ruwe wol een deken wordt gemaakt. Net als vroeger worden de machines aangedreven door een stoommachine. Bekijk de demonstratie van de machines, hoor het stampende en aanhoudende geluid en ruik de geur van wol en olie die zich verspreid door de ruimte. Het lijkt alsof de fabriek nog volop in bedrijf is en dat de arbeiders even weg zijn om te schaften. Zoek ook naar de historische foto´s en filmfragmenten die in de tentoonstelling 'verstopt' zijn.

Rondleiding Gebouw
Vanaf 1986 is het TextielMuseum gevestigd op haar huidige adres, in een voormalige fabrieksruimte aan de Goirkestraat. Voordat het museum 30 jaar geleden naar de Goirkestraat kon verhuizen, moesten de oude en verwaarloosde fabrieksruimten grondig gerestaureerd worden. Tegenwoordig is het complex een rijksmonument. De lage fabriek met het houten sheddak (1876-1878) deed vroeger dienst als weverij, de hoge fabriek (1885) was een spinnerij. Deze twee gebouwen zijn gebouwd voor Christiaan Mommers (1836-1900), een wollenstoffenfabrikant uit Tilburg. Het bedrijf werd vanaf de start in 1861 steeds uitgebreid en bereikte in 1920 zijn grootste omvang. Vandaag de dag is het TextielMuseum hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van textiel met een zeer gevarieerd aanbod aan tentoonstellingen op het gebied van textieldesign, mode, beeldende kunst en industrieel erfgoed. Daarnaast is het maakproces te volgen van talentvolle ontwerpers en kunstenaars, die onder begeleiding van vakmensen, in het TextielLab werken aan innovatieve producten.

 

Programma Bibliotheek

13.00u Film ‘Industriële revolutie in Engeland’

Meer info volgt.

13.45u Lezing ‘Lokvogels en –vinkjes: Vrouwelijke bediening in Tilburgse cafés in de jaren ’20 en ’30’ door Astrid de Beer
In de jaren twintig en dertig mochten Tilburgse caféhouders niet zomaar vrouwelijk personeel in hun lokaal laten werken, behalve hun echtgenote. Dit had te maken met de openbare zedelijkheid en de ongeoorloofde praktijken van ‘Damesbediening’. Als men voor vrouwelijke bediening in aanmerking wilde komen, dan moest dat eerst schriftelijk aangevraagd worden bij de burgemeester, die vervolgens de politie opdracht gaf een onderzoek in te stellen naar de maatschappelijke en zedelijke levenswandel van zowel caféhouder als de dame in kwestie.

14.15u Film ‘Harmonie van een gemeenschap’

De gespeelde documentaire geeft een fantastisch tijdsbeeld van het Tilburg van de jaren vijftig. De stad op het snijvlak tussen de traditionele katholieke stad van vroeger en de moderne industriestad die het zou gaan worden. De Brabantse gemoedelijkheid spat als het ware van het doek af. De zwart-witbeelden van de destijds moderne fabrieken en de trotse nieuwbouw steken af tegen die van het Dionysiusgilde en de Heilig Hart-processie. Verleden en toekomst komen samen in de zegening van auto's met wijwater.

15.00u Lezing  ‘Publieke vrouwen, bedrogen echtgenotes en hypocriete mannen’ door Astrid de Beer
Openbare zedelijkheid, Belgische vluchtelingen en Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog

In het najaar van 1914 arriveerden per dag duizenden Belgische vluchtelingen in Tilburg. Onder de Tilburgse gemeenteraad leefde angst voor schending van de openbare gezondheid en zedelijkheid. Om dit te voorkomen werden vergaande maatregelen genomen. (In de lezing wordt uit gegaan van de casus van fabrikantenzoon Gerard Bogaers en zijn Belgische ‘madam’ Gabrielle)

15.30u Film ‘Tilliburgis in lus tot sluiting’

Voorlichtingsfilm over de fabricage van wol in een der fabrieken te Tilburg. De wol van de schapen op de hei wordt gesorteerd en dan machinaal gesponnen tot een Jacquard weefsel waaruit behalve kledingtextiel ook wollen dekens vervaardigd worden. Zowel de oude, handbediende, weefgetouwen als de moderne fabrieksmachines worden getoond

 

Programma TextielLab

13.00 – 16.00u Inloopworkshop TextielLab

Gratis toegankelijk, meer info volgt.