Overzicht van archieven van particuliere textielondernemingen berustend in openbare archiefbewaarplaatsen en in enkele musea en oudheidkamers

Author
Year of publication
1985
Pages
83-98